Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Gdańsk, ul. Polanki 51

Współpraca w zakresie edukacji ekologicznej.


Fundacja Akcja BałtyckaWspółpraca w zakresie edukacji ekologicznej.


Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Gdańsk, ul. Nadwiślańska 108

Obrączkowanie ponad 300 ptaków rocznie, współpraca w zakresie edukacji ekologicznej.


Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com

Wrocław, ul. Wiwulskiego 35/2

Współpraca w zakresie monitorowania incydentów kolizji z udziałem ptaków i ich migracji.


Ministerstwo Środowiska

Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Uczestnictwo w Zespole roboczym powołanym przez Ministerstwo Środowiska RP.