7 czerwca 2022 roku podsumowaliśmy blisko 9,5 roku obrączkowania naszych ptasich pacjentów. W ramach kampanii edukacyjnej „Rok w przyrodzie” edycja 2021 przygotowaliśmy webinarium pt. „Obrączkowanie ptaków w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacyjnym Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie”. Projekt edukacyjny, w tym webianrium, sfinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W piątym i ostatnim webinarium tej edycji projektu, rolę eksperta pełnił Leszek Damps, nasz pracownik, który w Ostoi pełni funkcję ornitologa. Leszek jest honorowym współpracownikiem Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. Posiada licencję na chwytanie i obrączkowanie wszystkich gatunków ptaków na terenie naszego kraju obrączkuje w naszym Ośrodku od 2013 roku. Na potrzeby webinarium, ale i podsumowania 10-lecia funkcjonowania naszej Fundacji, opracował swoje dane z obrączkowania ptaków w okresie od 2013 roku do dnia 22 maja 2022 r.

O roli obrączkowania i odczytywania ptasich znaczków poświęcimy osobny post. Teraz – w związku z prośbami pojawiającymi się przed i po webinarium – podsumujemy to spotkanie. Przede wszystkim zaś dzielimy się kompilacją danych przedstawionych podczas spotkania.

Leszek Damps podczas webianarium opowiedział m.in. o takich zagadnieniach, jak:

  • Funkcjonowaniu Ostoi jako szpitala dla dzikich zwierząt, który leczy i rehabilituje ptaki i małe ssaki (jeże, wiewiórki, zające szaraki).
  • Zadaniach, jakie pełni w ramach swoich zawodowych obowiązków, jak i wsparcia pracy Ostoi w dodatkowych czynnościach.
  • Ptakach, które trafiają do Ostoi bezpośrednio lub ze współpracujących gabinetów weterynaryjnych w Gdańsku i Gdyni, w tym osobnikach, które już na tym etapie były znakowane obrączkami metalowymi oraz dodatkowymi – kolorowymi.
  • Przygotowaniu woliery dla ptasich pacjentów, zarówno pod kątem ich aranżacji, jak i relokacji innych podopiecznych oraz możliwości bezpiecznego łączenia konkretnych gatunków ptaków, by wzajemnie nie stwarzały dla siebie zagrożenia (agresja, drapieżnictwo, zasady epidemiologiczne w przypadku osobników mogących roznosić choroby w zbiorczej wolierze). Aranżacja woliery to równie istotna sprawa, jak cały proces leczenia i rehabilitowania oraz przywracania na wolność podopiecznych. Musimy zapewnić optymalne warunki dla dobrobytu pacjentów, przygotować im miejsce, które spełnia potrzeby danego gatunku (np. dostęp do basenu z wodą i piaskiem do kąpieli, żerdzi, gałęzi, odpowiednich miejsc do nocowania i kryjówek czy prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego ptaków, jak i wzrostu piskląt i podlotów).
  • Roli dobrej współpracy między nim oraz zespołem weterynarzy i techników weterynaryjnych, w tym prac mających ułatwić działania zespołu (np. bezpiecznego chwytania ptaków, w szczególności dużych i drapieżnych gatunków oraz uczestnictwa przy zabiegach weterynaryjnych).
  • Przygotowaniu ptasich pacjentów do powrotu na wolność oraz decyzjach i tym, co ma na nie wpływ, kiedy ptaki mogą opuścić Ostoję.
  • Celach i procedurze obrączkowania ptaków oraz ich oznaczaniu (gatunku, wieku a w możliwych sytuacjach – płci).

Najważniejszą częścią webianarium była oczywiście część omawiająca zebrane dane z obrączkowania ptaków i tych osobników, które trafiając na leczenie, były już zaobrączkowane. Dane te przedstawiamy w załączonym filmiku edukacyjnym.

Po webinarium zaplanowaliśmy czas na sesję Q&A, zarówno w formie czatu, jak i możliwości bezpośredniego zadawania pytań i dyskusji. Bardzo nas cieszy zaangażowanie naszych słuchaczy.

Podsumowując warto dodać, że w Ostoi niekiedy obrączkują również inni ornitolodzy – obrączkarze i są to osoby z zespołów obrączkarskich, jak i obrączkujące prywatnie:

  • Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING (Sabina Buczyńska),
  • Stowarzyszenia Ochrony Sów (Ewelina Kurach i Sławek Rubacha),
  • Agnieszka Labuda obrączkująca m.in. łabędzie krzykliwe.

Ogromne podziękowania dla Mai Stawiskiej, naszej technik weterynarii i edukatorki, za wsparcie merytoryczne Leszka Dampsa oraz opracowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnej na webinarium.

Obrączkowanie ptaków w Ostoi.