Ropa naftowa to śmiertelne zagrożenie dla zwierząt i całego ekosystemu. Najczęstszą przyczyną katastrof ekologicznych są niekontrolowane wycieki tej substancji, które są wynikiem między innymi:

 • zderzeń i zatonięć tankowców,
 • wycieków na platformach wiertniczych,
 • złego stanu technicznego tankowców i infrastruktury platform wiertniczych,
 • działań wojennych na morzu i w portach,
 • ataku uzbrojonych grup piratów.

W przypadku awifauny mamy do czynienia z:

 • zabrudzeniem piór toksyczną substancją,
 • skrępowania ruchów ciała ptaka,
 • zmiana zachowań np. żerowania, przemieszczania się,
 • połykania toksycznej substancji przy próbie oczyszczania upierzenia a w konsekwencji zatrucie i uszkodzenie narządów wewnętrznych,
 • rakotwórcze działanie ropopochodnych substancji,
 • brak wodoodporności piór, zmiana ich struktury i funkcji,
 • problemy z termoregulacją a w jej efekcie  hipotermia i śmierć.

W 2018 roku opracowaliśmy broszurę „ABC postępowania z dzikimi zwierzętami”, do której teksty opracowały: Kalina Łapińska-Damps i Aleksandra von Mach-Taszner. Projekt graficzny przygotowała firma MERGUS Dawid Kilon.
Poniżej udostępniamy grafikę tematyczną dotyczącą postępowania ze znalezionymi zaolejonymi osobnikami ptaków.

Polecamy poradnik „Zasady pomocy zaolejonym zwierzętom obowiązujące na centralnym Bałtyku” opracowany przez zespół autorów: Vanessa Ryan, Agni Kaldma, Mikael Ovegård. Wersja polskojęzyczna wydana została przez WWF Polska. Pobierz.
Warto zapoznać się z tą pozycją, by mieć świadomość, jak trudne są akcje ratowania zaolejonych ptaków, zbierania ciał, oraz postępowania przy odławianiu, zabezpieczaniu, transporcie i pełnej opiece weterynaryjnej w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt.

Plan postępowania awaryjnego woj. pomorskiego dotyczący „Wojewódzkiego planu ratowania zaolejonych ptaków”, 2019 do pobrania tutaj.

Post powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Rok w przyrodzie” edycja 2021 dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Postępowanie ze znalezionym zaolejonymi ptakami.