LATA 2021/2022

W tym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował następujące projekty:

Kampania edukacyjna „Rok w Przyrodzie”- edycja 2021

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 36 007,11 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000 zł

strona WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

Czas trwania projektu: 14.06.2021 r. – 13.06.2022 r.

Grafika Ewelina Kurach

Projekt stanowił zachętę do podjęcia działań służących ochronie dzikich zwierząt, a także podjęcia współpracy z Ośrodkiem w razie przypadków wymagających natychmiastowej interwencji specjalistów. 

W ramach projektu wysłano 100 pakietów edukacyjnych do podmiotów weterynaryjnych zawierających w sumie 8 000 szt. broszur i 100 szt. plakatów. Dodatkowo dostarczono do 5 podmiotów weterynaryjnych w Trójmieście 20 plakatów i 2000 broszur. Przeniesiono broszurę „ABC pomocy dzikim zwierzętom” na stronę www.ostoja.gda.pl oraz nasz profil na Facebook’u poprzez 14 wpisów z opracowaniem graficznym, które dotarły do 254 036 odbiorców . Przeprowadzono 5 wykładów w formie webinariów w których uczestniczyło 386 osób, a informacja o wydarzeniach dotarła do 95 233 osób . Nakręcenie 2 filmów edukacyjnych które dotarły do ponad 2000 odbiorców.

Projekt dotarł w sumie do 363 259 odbiorców.

Poprzez promowanie dobrych praktyk i wskazywanie szkodliwych działań, zostanie pokazane, jak jednostki mogą zmniejszyć swoją antropopresję i pozytywnie wpływać na bioróżnorodność w swoim otoczeniu.

Linki do filmów nagranych w ramach projektu:

Film o kormoranie

Film o zającu szaraku

Link do broszury i plakatu „ABC postępowania z dzikimi zwierzętami”:

Broszura

Plakat z QR kodem z możliwością pobrania broszury

Sprawozdanie w pliku pdf:

Sprawozdanie

Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt z terenu województwa pomorskiego

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 135 610 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 50 000 zł

strona WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

Czas trwania projektu: 27.04.2021 r. – 30.04.2022 r.

Fot. M. Stawiska -Wypuszczenie łabędzi po leczeniu i rehabilitacji w Gdyni Orłowie

Celem projektu było polepszenie warunków leczenia i rehabilitacji chronionych dzikich zwierząt, tak aby przywrócić do stanu wolnego możliwie największą liczbę poszkodowanych osobników. Dzięki dotacji możliwe było przeprowadzenie leczenia i rehabilitacji 1000 dzikich zwierząt objętych ochroną gatunkową z terenu województwa pomorskiego.

LATA 2020/2021

W tym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował następujące projekty:

Kampania edukacyjna „Rok w Przyrodzie”- edycja 2020

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 30 908, 24 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 30 000 zł

Czas trwania projektu: 01.05.2020 r. – 28.02.2022 r.

Podczas projektu przeprowadzono trzydzieści osiem zajęć edukacyjnych, które się składały się z prezentacji multimedialnych dotyczących zjawisk przyrodniczych zachodzących w poszczególne pory roku oraz zajęć w terenie. W zajęciach uczestniczyło w sumie 905 osób. Lista zrealizowanych zajęć oraz materiały multimedialne i zdjęcia nagrane na płycie w załączniku do sprawozdania. Do przeprowadzenia zajęć zakupiono 8 sztuk ręcznie malowanych atrap dzikich zwierząt.

 W ramach projektu powstało dwadzieścia pięć postów z zakresu ochrony przyrody, w których zawarte są porady jak nie szkodzić dzikim zwierzętom oraz ciekawostki o biologii i życiu zwierząt, jak również pracy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Posty były zamieszczane na profilu Ośrodka na platformie społecznościowej Facebook i Instagram.W sumie liczba odbiorców postów stworzonych w ramach projektu to 641856 odbiorców.   

W ramach projektu stworzono 6 mini komiksów edukacyjnych narysowanych przez Justynę Kierat. Komiksy są udostępnione do pobrania poniżej.

Poprzez promowanie dobrych praktyk i wskazywanie szkodliwych działań, w projekcie wskazano, jak jednostki mogą zmniejszyć swoją antropopresję i pozytywnie wpływać na bioróżnorodność w swoim otoczeniu.

Prace remontowe i modernizacyjne
w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku: 90 000 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku: 100 000 zł


Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt z terenu województwa pomorskiego

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 124 878 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 40 000 zł

Czas trwania projektu: 01.05.2020 r. – 01.03.2021 r.

Celem projektu było polepszenie warunków leczenia i rehabilitacji chronionych dzikich zwierząt, tak aby przywrócić do stanu wolnego możliwie największą liczbę poszkodowanych osobników. Dzięki dotacji możliwe było przeprowadzenie leczenia i rehabilitacji 400 dzikich zwierząt objętych ochroną gatunkową z terenu województwa pomorskiego.


LATA 2019/2020

W tym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował nasze następujące projekty:

Kampania edukacyjna pn. Rok w Przyrodzie

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 39 900 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 30 000 zł

Czas trwania projektu: 26.03.2019 r. – 03.04.2020 r.

W ramach projektu przeprowadzono dwadzieścia sześć zajęć edukacyjnych, które się składały się z zajęć w terenie i z prezentacji multimedialnych dotyczących zjawisk przyrodniczych zachodzących w poszczególnych porach roku. W zajęciach uczestniczyło w sumie 615 osób. Do przeprowadzenia zajęć zakupiono 9 sztuk ręcznie malowanych atrap dzikich zwierząt (sarenka, zajączek, wiewiórka: dorosła i młoda, jeż chory i jeż zdrowy, kawka ranna, podlot puszczyka, podlot kosa). Zajęcia były prowadzone przez czterech edukatorów.

W ramach projektu powstało trzydzieści postów z zakresu ochrony przyrody, w których zawarte są porady jak nie szkodzić dzikim zwierzętom oraz ciekawostki o biologii i życiu zwierząt, jak również pracy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Profil Ostoi na platformie Facebook: https://pl-pl.facebook.com/PORPostoja/

W trakcie trwania projektu, kampania na Facebooku dotarła do 1 063 976 osób.

Nagrano i zmontowano dwa filmiki o charakterze instruktażowym pt.”Jak bezpiecznie przetransportować jeża?” i „Jak bezpiecznie przetransportować ptaka?” Zostały one udostępnione na profilu FB oraz na stronie internetowej wnioskodawcy www.ostoja.gda.pl w zakładce „Znalazłeś zwierzę?” ->„Transport zwierząt”.

W ramach projektu stworzono siedem komiksów edukacyjnych narysowanych przez Justynę Kierat.
Komisy do poprania: Pobierz

Poprzez promowanie dobrych praktyk i wskazywanie szkodliwych działań, w projekcie ukazano, jak jednostki mogą zmniejszyć swoją antropopresję i pozytywnie wpływać na bioróżnorodność w swoim otoczeniu.

Sprawozdanie merytoryczne Rok w Przyrodzie 2019

Komiksy


Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt z terenu województwa pomorskiego

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 42 000 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 30 000 zł

Czas trwania projektu: 26.03.2019 r. – 31.01.2020 r.

Celem  projektu było polepszenie warunków leczenia i rehabilitacji chronionych dzikich zwierząt, tak aby przywrócić do stanu wolnego możliwie największą liczbę poszkodowanych osobników. Efektem działania było przeprowadzenie leczenia i rehabilitacji 300 dzikich zwierząt objętych ochroną gatunkową z terenu województwa pomorskiego.


Kampania edukacyjna pn. Rok w Przyrodzie

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 39 000 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 30 000 zł

Czas trwania projektu: 11.04.2019 r. – 14.02.2020 r.

Działanie przyczyni się do wzrostu wiedzy społeczeństwa na temat dzikich zwierząt i ich cyklu życia w ciągu roku. Ponadto przyczyni się do budowania postaw proekologicznych.

Projekt stanowi zachętę do podjęcia działań służących ochronie dzikich zwierząt, a także podjęcia współpracy z Ośrodkiem w razie przypadków wymagających natychmiastowej interwencji specjalistów.

Poprzez promowanie dobrych praktyk i wskazywanie szkodliwych działań, chcemy pokazać, jak jednostki mogą zmniejszać swoją antropopresję i pozytywnie wpływać na bioróżnorodność w swoim otoczeniu.


LATA 2018/2019

W tym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował nasze następujące projekty:

Ogród przyjazny owadom zapylającym

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 32 400 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 30 000 zł

Czas trwania projektu: 30.08.2018 r. – 31.08.2019 r.

W ramach projektu stworzono ogród przyjazny rodzimym owadom zapylającym. Przeprowadzono cztery warsztaty dotyczące ogrodu, w szczególności nasadzonych roślin oraz owadów zapylających, którym one sprzyjają. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu wiedzy społeczeństwa na temat dzikich zapylaczy. Przyczyniła się również do budowania postaw proekologicznych.

Organizacja ogrodu składała się z przygotowania terenu pod nasadzenie, przygotowaniu i odpowiednio do gatunku nasadzenia nawiezieniu podłoża oraz nasadzeniu rodzimych gatunków krzewów, drzew i bylin miododajnych.

Przeszkolono 45 osób. Przeprowadzone warsztaty składały się z zajęć w terenie. Pokazano praktyki właściwe i jakich działań unikać oraz wskazano, jak jednostki mogą zmniejszać swoją antropopresję i pozytywnie wpływać na bioróżnorodność w swoim otoczeniu.

Realizacja zadania przyczyniła się do ograniczenia w działalności rolniczej – negatywnych czynników wpływających na populację owadów zapylających, a także do dbałości o otoczenie domów poprzez zaangażowanie się w proste działania sprzyjające utrzymaniu się siedlisk zapylaczy.


Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach
Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 55 000 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku: 54 880 zł

Czas trwania projektu: 08.02.2019 r. – 28.02.2019 r.

W ramach projektu, zamontowano 28 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,84 kW. Montaż tego typu instalacji pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o 6,12304 Mg/rok.


Polepszenie warunków i rehabilitacji chronionych dzikich zwierząt
z terenu województwa pomorskiego

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 249 000 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku: 195 000 zł

Czas trwania projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2019 r.

Wskaźnikiem zrealizowania projektu było przyjęcie do Ośrodka i udzielenie specjalistycznej pomocy 600 poszkodowanym dzikim zwierzętom objętych ochroną gatunkową z terenu województwa pomorskiego. Wskaźnik został zrealizowany.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, już od paru lat możemy udzielać pomocy dzikim zwierzętom, które bez takiej interwencji nie miały by szans na przeżycie. Finansowanie pozwala na przywracanie do natury, cennych dla lokalnej bioróżnorodności gatunków.


Kampania edukacyjna pn. Rok w Przyrodzie

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 28 700 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku: 28 000 zł

Czas trwania projektu: 02.05.2018 r. – 31.12.2018 r.

Podczas projektu przeprowadzono dziewięć zajęć edukacyjnych, które składały się z zajęć w terenie oraz prezentacji multimedialnych dotyczących zjawisk przyrodniczych zachodzących w poszczególnych porach roku. W zajęciach uczestniczyło w sumie 215 osób.

W ramach projektu powstało dziewiętnaście artykułów na temat ochrony przyrody, w których zawarte są porady jak nie szkodzić dzikim zwierzętom. Artykuły były zamieszczone na stronie www.ostoja.gda.pl i udostępniane również jako posty na profilu społecznościowym Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” na platformie społecznościowej Facebook.

Zaktualizowano broszurę wydaną w 2016 roku w ramach projektu ABC pomocy dzikim zwierzętom dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku o cztery tematy: status ochrony gołębia miejskiego, jak reagować na odpoczywające kormorany na plaży, podloty mew srebrzystych w mieście, zaolejone dzikie zwierzęta. Broszury dostarczono do 205 podmiotów weterynaryjnych.

Poprzez promowanie dobrych praktyk i wskazywanie jakie działania są szkodliwe, w projekcie wskazano, jak jednostki mogą zmniejszyć swoją antropopresję i pozytywnie wpływać na bioróżnorodność w swoim otoczeniu.

Materiał do pobrania:
Broszura Rok w Przyrodzie 2018