W TROSCE O DZIKOŚĆ!

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt „Ostoja”
jest fundacją ze statusem organizacji pożytku publicznego, działającą zgodnie
z decyzją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Celem placówki jest niesienie pomocy dzikim ptakom i drobnym ssakom, które znalezione przez człowieka znajdują się w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności. W naszym szpitalu pomagamy zwierzętom chorym, rannym, osieroconym, które wymagają tymczasowej opieki lub leczenia i rehabilitacji. Zwierzęta, które trafiają do „Ostoi”, otrzymują drugą szansę na życie w naturze.

Motto naszej placówki to: „W trosce o dzikość!”. W szczególności skupieni jesteśmy na ratowaniu przedstawicieli naszej lokalnej, pomorskiej fauny. Ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt w okolicach Trójmiasta był potrzebny już od dawna. Do 2013 roku osoby, które znajdywały dzikie zwierzęta potrzebujące pomocy weterynaryjnej, mimo szczerych chęci, nie miały możliwości zapewnić im profesjonalnej opieki. Nie było bowiem odpowiedniej instytucji, która posiadałaby odpowiednie warunki lokalowe i przeszkolony pod tym kątem personel.

Tak powstała idea stworzenia „Ostoi”. Działamy przez 365 dni w roku, aby mieszkańcy województwa pomorskiego mieli pewność, że napotkane przez nich, poszkodowane dzikie zwierzę, otrzyma specjalistyczną pomoc i szansę na powrót do pełnej sprawności.

Podstawa prawna naszej działalności:
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, w myśl art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

Pracę nad organizacją Ośrodka zaczęliśmy we wrześniu 2010 roku. Zaczynaliśmy w zespole dwuosobowym, a obecnie nasz zespół tworzy 9 zaangażowanych pasjonatów przyrody, specjalistów swoich dziedzin.
W październiku 2012 roku, personel został przeszkolony oraz uzyskał certyfikaty International Wildlife Rehabilitation Council. Współpracujemy z wieloma instytucjami oraz innymi ośrodkami rehabilitacji zwierząt, co umożliwia nam ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

W ciągu jedenastu lat działalności, pod skrzydła „Ostoi” trafiło ponad 16 tys. zwierząt! Z roku na rok liczba zwierząt którym udzielamy pomocy, zwiększa się.

W samym 2022 roku było to 2566 osobników! Dzięki wytrwałej pracy, wsparciu obywateli i wielu instytucji popierających nasze działania, wiele z tych stworzeń wróciło do środowiska naturalnego!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności „Ostoi” na łamach oficjalnej strony oraz do wspierania naszej walki o życie rodzimych gatunków zwierząt!