DZIKIE ZWIERZĘTA POTRZEBUJĄCE

POMOCY WETERYNARYJNEJ, NALEŻY DOSTARCZYĆ DO


JEDNEJ Z WYMIENIONYCH PLACÓWEK:


NASZ SZPITAL:

POMORSKI OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT “OSTOJA”

ul. Słupia 30
83-305 Pomieczyno
Godziny przyjęć:
Cały tydzień: 9-15.30


GDYNIA:

KLINIKA WETERYNARYJNA 24h

ul. Stryjska 25
Gdynia – Redłowo
Godziny: 9-21


GDAŃSK:

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „ZWIERZYNIEC”

ul. Kartuska 249
Gdańsk

Godziny: 9-21


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Dostarczając zwierzę do którejkolwiek z wymienionych placówek nie ponosicie Państwo żadnych kosztów leczenia zwierząt. Będziemy natomiast wdzięczni za wszelkie wsparcie dla Ostoi.

*

Dzięki pomocy naszych wspaniałych darczyńców, w lecznicach z Gdyni i Gdańska także można bezpłatnie pozostawić dzikie zwierzę. Taki pacjent otrzyma pierwszą pomoc weterynaryjną,
a następnie trafi do Ostoi na dalsze leczenie.

*

Do placówek z Gdyni i Gdańska nie trzeba umawiać się telefonicznie, wystarczy dostarczyć zwierzę.

*

Pracownicy wymienionych tu placówek nie jeżdżą na zgłoszenia interwencyjne. W takim przypadku należy skontaktować się ze strażą miejską lub organami właściwymi dla danej gminy/powiatu.

*

Ze względu na brak odpowiednich warunków przestrzennych i zgód formalnych Ostoja
nie może przyjmować: saren, lisów, dzików, łosi, jeleni, jenotów, szopów, bobrów, łasicowatych( wydry, borsuki).

Więcej informacji w zakładkach: „Znalazłeś zwierzę?” & „Kontakt”.