ROK 2023

W tym czasie Powiat Chojnicki dofinansowuje projekt:

Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami
z terenu powiatu chojnickiego.

Dotacja wynosi: 8 000 zł

ROK 2021

W tym czasie Powiat Chojnicki dofinansowuje projekt:

Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami
z terenu powiatu chojnickiego.

Dotacja wynosi: 4 000 zł