Robimy wszystko co w naszej mocy, aby działania fundacji były jak najbardziej efektywne i skuteczne. Dla osiągnięcia celów misji „Ostoi” współpracujemy z profesjonalnymi klinikami weterynaryjnymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, władzami okolicznych gmin i powiatów, nadleśnictwami, kołami łowieckimi i firmami zaplecza technicznego.

Ogromne wsparcie płynie także od podmiotów indywidualnych, w tym anonimowych darczyńców.
To osoby wspierające działania Ośrodka na różnych płaszczyznach, którym los poszkodowanych zwierząt i dobro ogólne rodzimej fauny nie są obojętne.

PRYWATNI DARCZYŃCY


PODMIOTY DOFINANSOWUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OSTOI

POPRZEZ DAROWIZNY | POPRZEZ DOTACJE


PLACÓWKI WETERYNARYJNE


SPONSORZY


PODMIOTY KOOPERUJĄCE Z OSTOJĄ


PODMIOTY Z UMOWAMI O WSPÓŁPRACY Z OSTOJĄ