ROK 2023

Starostwo Powiatowe w Kartuzach dofinansowuje nasze następujące projekty:

W trosce o dzikość – pomagaj z głową! Edycja 2023

Dofinansowanie ze Starostwa Kartuzy w roku 2023: 10 000 zł

Czas trwania projektu: 08.05.2023 r. – 15.12.2023 r.

LATA 2019-2022

W tym czasie Starostwo Powiatowe w Kartuzach dofinansowuje nasze następujące projekty:

Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami
z terenu powiatu kartuskiego 2019-2022

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 56 600 zł

Dofinansowanie ze Starostwa Kartuzy w roku 2019: 10 000 zł

Dofinansowanie ze Starostwa Kartuzy w latach 2019-2022: 40 000 zł

Czas trwania projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest niesienie pomocy chronionym dzikim ptakom i drobnym ssakom z terenu powiatu kartuskiego, które znalezione przez człowieka są w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności. Są to często okazy chronione. Zwierzęta chore, ranne, osierocone, które wymagają tymczasowej opieki w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz przystosowania do samodzielnego życia w naturze. Zwierzęta, które trafią do placówki mają szanse na powrót do zdrowia, a tym samym na powrót do swych naturalnych środowisk. Dodatkowo, w 2019 r. zostanie przeprowadzona akcja edukacji ekologicznej.


ROK 2019

W tym czasie Starostwo Powiatowe w Kartuzach dofinansowuje nasze następujące projekty:

Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami
z terenu powiatu kartuskiego

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 11 730 zł

Dofinansowanie ze Starostwa Kartuzy w roku 2019: 6 730 zł

Czas trwania projektu: 15.04.2019 r. – 15.12.2019 r.

Celem projektu jest niesienie pomocy chronionym dzikim ptakom i drobnym ssakom z terenu powiatu kartuskiego, które znalezione przez człowieka są w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności. Są to często okazy chronione. Zwierzęta chore, ranne, osierocone, które wymagają tymczasowej opieki w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz przystosowania do samodzielnego życia w naturze. Zwierzęta, które trafią do placówki mają szanse na powrót do zdrowia, a tym samym na powrót do swych naturalnych środowisk.

Szacujemy, że na terenie powiatu kartuskiego będziemy w stanie pomóc ok. 120 dzikim zwierzętom w ciągu 10 miesięcy trwania zadania. Swoje przewidywania opieramy na danych zgromadzonych w roku 2018, w którym przyjęliśmy do Ośrodka 121 poszkodowanych dzikich zwierząt z terenu powiatu kartuskiego.