2020 r.

PORDZ „Ostoja” po raz drugi otrzymuje Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla najlepszej organizacji ekologicznej w województwie pomorskim!


2019 r.

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” zostaje beneficjentem programu „Dzielimy się ciepłem” prowadzonego przez PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, która wspiera najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego. Projekt, który jest częścią społecznego zaangażowania spółki, został doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Rankingu 30×30. Zestawienie przedstawia listę 60 najlepszych projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu.


W ramach projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” zamontowano 28 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,84 kW. Montaż tego typu instalacji pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o 6,12304 Mg/rok. Zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


2017 r.

Odnosimy sukces proekologiczny. Dzięki zaangażowaniu Zespołu roboczego, do którego należy Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. dotyczące sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, które nakłada obowiązek opieki nad zaolejonymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku wycieku ropopochodnego do Morza Bałtyckiego.


2016 r.

PORDZ „Ostoja” otrzymuje Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla najlepszej organizacji ekologicznej w województwie pomorskim!