ROK 2023

W tym czasie, Urząd Miasta Sopot dofinansował nasze następujące projekty:

W trosce o dzikość – pomagaj z głową!

Dotacja z Urzędu Miasta Sopot: 5 000 zł

ROK 2021

W tym czasie, Urząd Miasta Sopot dofinansował nasze następujące projekty:

W trosce o dzikość – pomagaj z głową! Edycja III

Dotacja z Urzędu Miasta Sopot: 5 000 zł


ROK 2020

W tym czasie, Urząd Miasta Sopot dofinansował projekt:

W trosce o dzikość – pomagaj z głową! Edycja II

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 18 500 zł

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Sopot: 10 000 zł

Czas trwania projektu: 10.02.2020 r. – 05.10.2020 r.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów

W ramach projektu planowane są następujące działania:

Wykonanie materiałów edukacyjnych w postaci stempli;

– 1 warsztat z dzierganiem gniazd dla piskląt i osesków wiewiórek;

1 stacjonarny warsztat ornitologiczny połączony z rysowaniem ptaków pod okiem ornitologa-rysownika;

1 nocny warsztat terenowy poświęcony sowom obszarów miejskich, postępowaniu z podlotami i zagrożeniom antropogenicznym;

1 dzienny warsztat terenowy ornitologiczny m.in. o miejskich ptakach lęgowych, postępowaniu z podlotami, zaniku miejsc lęgowych, antropopresji i metodach czynnej ochrony oraz udzielaniu pomocy poszkodowanym ptakom;

1 prelekcja poświęcona kolizjom ptaków z elementami przeszklonymi;

1 chiropterologiczny warsztat terenowy z obserwacją i nasłuchami za pomocą detektora nietoperzy;

1 stacjonarno-terenowy warsztat pn. „Pachnidło na trawniku” dotyczący bioróżnorodności roślin w miejskiej przestrzeni, fitochemii i aromaterapii;

20 stacjonarnych spotkań z przedszkolakami i uczniami (oferujemy warsztaty 45 i 90 minutowe).
Edukację w placówkach zaczynamy w II połowie marca.


Autor i koordynator projektu: Ewelina Kurach

Kontakt: [email protected]

Z ramienia Fundacji PORDZ „Ostoja” informacji w sprawie projektu udziela:

Kierownik Ośrodka: Aleksandra Mach

Kontakt: [email protected]


ROK 2019

W tym czasie Urząd Miasta Sopot dofinansował projekt:

W trosce o dzikość – pomagaj z głową!

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 15 700 zł

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Sopot: 9 900 zł

Czas trwania projektu: 22.07.2019 r. – 23.12.2019 r.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów

W ramach projektu, zostaną przeprowadzone warsztaty dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W sumie odbędzie się 27 warsztatów, spotkań, zajęć terenowych. W ramach działań warsztatowych, prowadzący wspólnie z uczestnikami zbudują budki hibernacyjne dla jeży.