ROK 2019

W tym czasie Starostwo Powiatowe w Wejherowie dofinansowało projekt:

Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami
z terenu powiatu wejherowskiego

Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie: 5 000 zł

Czas trwania projektu: 11.06.2019 r. – 15.12.2019 r.