W roku 2015 udało się nam zrealizować zadanie pod tytułem: Polepszenie warunków bytowania chronionych ptaków i ssaków w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja” dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 130 000,00 zł. Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł 204 990,00 zł w tym dotacja Miasta Gdańsk 74 990,00 zł.

Głównym celem realizacji tego zadania było polepszenie dobrostanu chronionych dzikich zwierząt przebywających w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja”, aby były objęte jak najlepsza opieką i miały większe szanse na powrót do swojego środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:

  • Dążenie do jak najszybszego i trafnego diagnozowania chronionych dzikich zwierząt, aby zminimalizować ich stres.
  • Pozyskanie sprzętu i odpowiednich odżywek pomagających w ustabilizowaniu stanu rekonwalescenta w pierwszych godzinach od przyjęcia.
  • Polepszenie jakości pomocy weterynaryjnej i opieki codziennej aby była jak najskuteczniejsza i jak najbardziej profesjonalna.
  • Polepszenie warunków bytowania, tak aby zwierzęta maiły dostęp do jak najbardziej przybliżonego do naturalnego pokarmu.
  • Stworzenie jak najlepszych warunków zbliżonych do naturalnych w wolierach dla zwierząt chronionych.
  • Zakup odpowiednich kontenerów do bezpiecznego przetrzymywania drobnych ptaków chronionych np. jerzyków, pełzaczy
  • Ograniczenie kontaktu z człowiekiem do koniecznego minimum, aby zmniejszyć stres dzikiego zwierzęcia.
  • Stworzenie systemu sprawnego informowania i reagowania kiedy zostaje znalezione dzikie zwierzę chronione na terenie województwa pomorskiego.

Zadanie p.t. : Polepszenie warunków bytowania chronionych ptaków i ssaków w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja” zrealizowaliśmy w następujący sposób:

Dokonano zakupu trzech kompletów promienników podczerwieni, dwóch mat podgrzewających z termoregulacją, oraz trzech ogrzewaczy z pestkami wiśni. Są to artykuły odpowiednie do dogrzewania osobników zwierząt chronionych podczas procesu stabilizacji stanu zdrowia, utrzymywania odpowiedniej temperatury do rozwoju młodych osobników, lub po zabiegach z użyciem narkozy. Terapia podczerwienią pozytywnie wpływa na proces gojenia się ran.

 

Zakupiono 30 sztuk kontenerów różnej wielkości, do przetrzymywania zwierząt są szczególnie użyteczne podczas transportu małych i średnich gatunków dzikich zwierząt, oraz do przetrzymywania małych gatunków zwierząt, oraz młodych osobników. Kontenery są praktyczne i łatwe do dezynfekcji.

Dokonano modernizacji przenośnego stołu zabiegowego, który jest teraz bezpieczniejszy dla pacjentów oraz osób użytkujących stół.  Dzięki modernizacji stół jest bardziej praktyczny, łatwiejszy do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz ma większą powierzchnię użytkową. Modernizacja stołu odbyła się na podstawie umowy o dzieło z Panem Janem Krauza.

W czasie trwania projektu był prowadzony telefon interwencyjno-informacyjny, na który mogły dzwonić osoby, które znalazły potrzebujące chronione dzikie zwierzę, w godzinach od 9 do 20 codziennie. Takim osobom były udzielane informacje: jak należy postępować z dzikim zwierzęciem, jak ocenić czy rzeczywiście potrzebna jest interwencja człowieka, jak i gdzie przetransportować znalezione zwierzę. Numer telefonu to 606907740. Telefon był prowadzony na zasadzie umowy o dzieło z Karoliną Sowińską.

Po dostarczeniu przez znalazcę chronionego dzikiego zwierzęcia do jednego z naszych punktów (Klinika Weterynaryjna na ul. Stryjskiej 25 lub Lecznica Weterynaryjna na ul. Kartuskiej 249) była udzielana pierwsza pomoc weterynaryjna podczas, której była dokonywana ocena stanu zdrowia dostarczonego osobnika, jeżeli jego stan wskazywał na to, że nawet po przez rehabilitację zwierzę nie będzie się nadawało do wypuszczenia na wolność, zwierzę podległo eutanazji. Jeżeli stan osobnika wskazywał na powrót do sprawności po rehabilitacji przez lekarz weterynarii ustalał sposób leczenia i rehabilitacji.

W Ośrodku rehabilitant zajmował się rehabilitacją zwierząt , aż do momentu uzyskania sprawności, która pozwoliła im na bezpieczny powrót do środowiska naturalnego. Niezbędna była codzienna opieka i kontrola stanu „pacjenta”, by zapewnić najlepsze efekty leczenia i rehabilitacji. Zadanie było realizowane przez Aleksandrę Sławską na zasadzie umowy zlecenie.

Lekarz weterynarii dwa razy w tygodniu, kontrolował postępy w rehabilitacji oraz leczenia, w razie potrzeby zmieniał metody. Podejmował decyzję, kiedy osobnik rokował na wypuszczenie na wolność, lub jego stan wskazywał na eutanazję. Zadanie było realizowane przez lek. wet Małgorzatę Gafkę na zasadzie umowy zlecenie.

Ornitolog określał gatunki oraz płeć zwierząt przyjmowanych do Ośrodka. Doradzał również w kwestii doboru pokarmu i przygotowania woliery dla danego gatunku zwierzęcia. Dokonywał wyboru właściwego środowiska do wypuszczenia zwierzęcia na wolność. Zadanie to było realizowane przez Leszka Dampsa na podstawie umowy o dzieło.

Koordynacją, księgowością i rozliczeniem całego projektu, zajmowała się przez dwa miesiące Maria Hewelt oraz przez siedem miesięcy Beata Rydelek na podstawie umowy zlecenie. Praca ta polegała na prowadzeniu dokumentacji projektu, prowadzeniu umów z osobami zaangażowanymi w projekt, dokonywania wynagrodzeń, prowadzenia księgowości projektu, koordynowania rozliczeń i transz dotacji.

W związku z kontaktem z dzikimi zwierzętami, osobom zajmującym się nimi niezbędne są ubrania ochronne zakładane przed rozpoczęciem pracy w Ośrodku i zmieniane przed wyjściem z Ośrodka. Ma to na celu zapobieganie wnoszenia i wynoszenia ewentualnych patogenów. Leczone zwierzęta są często bardziej narażone na zarażenia pospolitymi infekcjami. Zakupiono trzy komplety ubrań ochronnych, mniejsza niż zakładana ilość kompletów wynika z wyższej jakości tekstyliów, które są bardziej odporne na warunki pracy w Ośrodku.

 

Dokonano zakupu niezbędnych 20 sztuk jednorazowych ubrań ochronnych na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej, aby nie rozniosła się na pozostałych rekonwalescentów, ani poza granice ośrodka. Ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na taką ewentualność, żeby móc szybko reagować w chwili wystąpienia ryzyka epidemii.

Z projektu został zakupiony robot kuchenny do przygotowania pokarmu dla dzikich zwierząt, oraz narzędzia porządkowe do utrzymywania czystości w wolierach, oraz narzędzia przy pomocy, których były urządzane woliery dla zwierząt.

Podczas trwania projektu na bieżąco była kupowana karma i artykuły spożywcze odpowiednie dla danych gatunków przyjmowanych zwierząt. Ośrodek był również zaopatrywany w potrzebne do leczenia i rehabilitacji leki, suplementy, materiały opatrunkowe i higieniczne, zapotrzebowanie na te artykuły zgłaszał rehabilitant oraz lekarz weterynarii.

Jako materiały inwestycyjne zakupiono profesjonalną parownicę, urządzenie niezbędne do utrzymania właściwej czystości, dezynfekcji parą wodną, użytkowanie takiego urządzenia zmniejsza ryzyko epidemiologiczne, co jest bardzo ważne, gdy na tak małym terenie występuje dużo osobników różnych gatunków zwierząt podczas rekonwalescencji. Zakupiono również nowy sterylizator na gorące powietrze niezbędny do sterylizacji narzędzi zabiegowych i chirurgicznych. Posiadany sterylizator był bardzo awaryjny, niebezpieczny dla osób obsługujących urządzenie. Sterylizacja narzędzi jest kluczowym aspektem w efektywnej działalności weterynaryjnej, dlatego zdecydowaliśmy się na zakup nowego sterylizatora. Zmiana w zakupach inwestycyjnych wynika z problemów formalnych związanych z zakupem aparatu RTG o, których zostaliśmy poinformowani dopiero zamawiając towar.

W ramach projektu wykonano 2000 szt. ulotek informacyjnych i  250 szt. plakatów Wskaźnikiem zrealizowania projektu było przyjęcie do Ośrodka i udzielenie odpowiedniej pomocy 400 dzikim zwierzętom z terenu Województwa Pomorskiego.Wskaźnik został zrealizowany, lista zwierząt do pobrania pod tekstem.

W ramach projektu zrealizowano 30 interwencji. Najczęściej dotyczyły odłowu poszkodowanych dużych ptaków wodnych np. Łabędzie nieme zaplątane w żyłkę wędkarską 6 interwencji, głównie na terenie miasta Gdańska i Sopotu. Odławianie ptaków niebezpiecznych i ciężkich do przetransportowania przez osoby prywatne np. ptaki szponiaste, mewy srebrzyste, 13 interwencji głównie w obszarach miejskich. Odławianie bocianów białych, z uszkodzonymi kończynami, z terenów wiejskich 6 interwencji. Pomoc znalazcom, których sytuacja nie pozwala na udzielenie pomocy i przetransportowanie zwierząt do Ośrodka(osoba starsza, dzieci, osoba nie mobilna), jak również samorząd z danego terenu, nie chciał zorganizować transportu, liczba interwencji wynosi 5.

» Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku http://www.wfosigw.gda.pl/

» Lista zwierząt rehabilitowanych w ośrodku

» Sprawozdanie w wersji PDF

 

Realizacja i sprawozdanie z zadania: Polepszenie warunków bytowania chronionych ptaków i ssaków w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja”