Realizacja i sprawozdanie z zadania: Polepszenie warunków bytowania chronionych ptaków i ssaków w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W roku 2015 udało się nam zrealizować zadanie pod tytułem: Polepszenie warunków bytowania chronionych ptaków i ssaków w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja” dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 130