Broszura „ABC postępowania z dzikimi zwierzętami” oraz plakat z QR kodem do pobierania broszury.

Broszura „ABC postępowania z dzikimi zwierzętami” oraz plakat z QR kodem do pobierania broszury.

W ramach kampanii edukacyjnej „Rok w przyrodzie” edycja 2018 wydaliśmy wersję papierową i elektroniczną broszury „ABC postępowania z dzikimi zwierzętami”. Jej opracowanie i wydanie było możliwe dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Znajdują się w