W każdym letnim i zimowym sezonie otrzymujemy wiadomości i telefony z zapytaniem o… ukrzyżowanego czarnego ptaka lub przywiązanego do czegoś, czego obserwatorzy akurat nie dostrzegają. Ptaki te w większości zgłoszeń są zdrowe. A problem tkwi w braku wiedzy o zachowaniach tego gatunku. Choć jest to ptak liczny, powszechnie występujący i zwiększający swoją liczebność, to wiedza o nim jest nikła.

Jeśli spotkasz kormorana z rozpostartymi skrzydłami, wiedz, że tylko suszy pióra. Nie płosz go!
Z naszego spotu dowiesz się, dlaczego kormorany muszą suszyć skrzydła oraz co sprawia, że są tak skutecznymi drapieżnikami – ichtiofagami. A świetnie nurkują i latają. Opowiadamy też o naszych pacjentach, z jakich powodów najczęściej trafiają pod naszą opiekę i gdzie wracają na wolność.

Bardzo dziękujemy wszystkim autorom zdjęć za ich bezpłatne udostępnienie!

Polecamy również cenną literaturę – „Strategię zarządzania populacją ochrony kormorana w Polsce”, dra inż. Szymona Bzomy, który kilka tygodni temu prowadził dla nas webinarium poświęcone temu gatunkowi oraz uhli.
Kliknij w link, by pobrać publikację.

Spot edukacyjny zrealizowaliśmy w ramach niefinansowego wkładu własnego w kampanię edukacyjną „Rok w przyrodzie” edycja 2021 dofinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Spot edukacyjny o kormoranie.